Đăng Ký VPS

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả khách hàng, và với sự cố gắng mang đến quý khách một dịch vụ tốt nhất, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và không hoàn phí nếu quý khách sử dụng VPS để chạy các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hệ thống máy chủ, gây cạn kiệt tài nguyên, làm quá tải bộ vi xử lý (CPU). Một số các trường hợp điển hình như sau:

  • Sử dụng VPS làm game server.
  • Sử dụng VPS để download hoặc upload liên tục làm tắc nghẽn đường truyền.
  • Chạy các phần mềm hoặc tiến trình chiếm CPU cao liên tục.
  • Sử dụng VPS để spam mail.
  • Chạy các tool auto dưới mọi thể loại.
  • Chạy các chương trình có khả năng đưa IP vào black list.
  • Và một số các trường hợp gây tắc nghẽn hệ thống khác.

Xin cám ơn quý khách!

MTP VPS #1

CPU: 2 Core

HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 2048 MB

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

285,000 đ x 12 tháng

285,000đ x 6 tháng

285,000đ x 3 tháng

.


Đặt Mua Ngay

MTP VPS #2

CPU: 2 core

HDD: 60GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 3072 MB

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

445,000 đ x 12 tháng

445,000đ x 6 tháng

445,000đ x 3 tháng

.


Đặt Mua Ngay

MTP VPS #3

CPU: 3 core

HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 4096 MB

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

640,000 đ x 12 tháng

640,000đ x 6 tháng

640,000đ x 3 tháng

640,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

MTP VPS #4

CPU: 4 core

HDD: 100GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 6G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

978,000 đ x 12 tháng

978,000đ x 6 tháng

978,000đ x 3 tháng

978,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

MTP VPS #5

CPU: 5 core

HDD: 180GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 8G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

2,140,000 đ x 12 tháng

2,140,000đ x 6 tháng

2,140,000đ x 3 tháng

2,140,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

MTP VPS #7

CPU: 8 core

HDD: 360GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 32G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

4,450,000 đ x 12 tháng

4,450,000đ x 6 tháng

4,450,000đ x 3 tháng

4,450,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

MTP VPS #6

CPU: 6 core

HDD: 280GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 16G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

3,560,000 đ x 12 tháng

3,560,000đ x 6 tháng

3,560,000đ x 3 tháng

3,560,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

MTP VPS #8

CPU: 16 core

HDD: 800GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 64G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

8,890,000 đ x 12 tháng

8,890,000đ x 6 tháng

8,890,000đ x 3 tháng

8,890,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

MTP VPS Startup

CPU: 1 core

HDD: 15GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 1024 MB

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

150,000 đ x 12 tháng

160,000đ x 6 tháng

170,000đ x 3 tháng

180,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay